...... DOUANEFORMALITEITEN

 

Ons douaneagentschap verzorgt alle soorten van douaneformaliteiten in verband met import en export. Dit is een complex en vaak miskend domein van de logistiek.
Deze werkwijze is essentieel voor iedereen die zaken willen doen op internationaal niveau.

 

 

 

De accijnsformaliteiten

Dit zijn de nationale formaliteiten. Ze zijn landspecifiek en hebben alleen betrekking op bepaalde producten.
In Belgiëgaat het om brandstoffen, alcoholische dranken, wijnen, sigaretten, koffie en water.
De accijnsformaliteiten leiden tot de inning van accijnzen door een bevoegde ambtenaar; de accijzen worden vervolgens doorgestort aan de Belgische staat.
J-M ROSE is bij de Belgische staat geaccrediteerd om de accijnzen te berekenen en te innen en om de verschillende aan accijnzen onderworpen producten te behandelen.
We beschikken over een belastingentrepot om accijnsgoederen onder schorsing van accijns te bewaren.
Dit belastingentrepot is voor onze klanten een echte businesstool.
Aan accijnzen onderworpen producten kunnen er in bewaring gehouden worden zonder dat er onmiddellijk accijnzen op betaald moeten worden.

Douaneformaliteiten

Deze formaliteiten zijn essentieel in het kader van de import en export van en naar de Europese Unie.
Deze formaliteiten geven aanleiding tot import, tot de inning van bepaalde douanerechten die afhankelijk zijn van de aard van de goederen en van het land van oorsprong.
Bij de uitvoer uit de Europese Unie moeten eveneens formaliteiten vervuld worden met het oog op de invoer van de goederen in een derde land.
We beschikken over een douane-entrepot dat het onder andere mogelijk maakt goederen uit een land buiten de Europese Unie te importeren zonder dat op de ingevoerde goederen onmiddellijk douanerechten en BTW betaald moeten worden.

Sterke punten

Lange ervaring op het vlak van douane en accijnzen.
We hebben de wetgevende ontwikkelingen op het gebied van douane en accijnzen van de afgelopen 40 jaar meegemaakt en begeleid (openstelling van de grenzen, eenheidsmarkt, overgang naar de euro, SADBEL-, NCTS-, PLDA-, EMCS-systemen, ...).
We hebben dagelijks contact met de Douane en Accijnzen in Brussel waarvan de kantoren op een steenworp van de onze gelegen zijn.